Λίνον

Linon

15,00 €
Type: 
Λίνον

White dry wine made from selected grapes of the Greek variety Asyrtiko. Linon (Λίνον): "song of vintage" in Homer.
(6,000-8,000)

Subscribe to Λίνον