Αμπελώνες

 

Η αφοσίωση της εταιρείας στην τελειότητα αποδεικνύεται με την υιοθέτηση μεθόδων καλλιέργειας με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση .  Καθένας από τους αμπελώνες μας, με τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά του χαρακτηριστικά, είναι αφιερωμένος σε συγκεκριμένες ποικιλίες οι οποίες κατ’ αποκλειστικότητα αποτελούν την πρώτη ύλη των προιόντων μας. 


1.  Θέση Νησιά Παλαιοχώρι  Ηλείας (30 στρέμματα)

  Βρίσκεται στην περιοχή του Δέλτα του Πηνειού, η οποία ανήκει στο Δίκτυο Βιοτόπων Natura - 2000, σε μικρή απόσταση από την ακτή του Ιονίου. Καλλιεργούνται ερυθρές ποικιλίες, κυρίως Merlot, αλλά και Αυγουστιάτης, Αγιωργήτικο, Syrah και Cabernet S. σε μικρό ποσοστό. Η καλλιέργεια είναι βιολογική και η στρεμματική παραγωγή σταφυλιών είναι περιορισμένη.

Η γειτνίαση με τη θάλασσα, η σύσταση του εδάφους και ο τρόπος καλλιέργειας ευνοούν την παραγωγή σταφυλιών εκλεκτής ποιότητας με ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων ποικιλιών.

 

2. Παλαιοχώρι Ηλείας (10 στρέμματα)

Σε  αυτόν τον αμπελώνα καλλιεργείται η ποικιλία Ασύρτικο καθώς και κάποιες άλλες λευκές ποικιλίες.  Η σύσταση του εδάφους σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής προσδίδουν ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στην ευαίσθητη αυτή αρωματικά ποικιλία.

Αμπελώνες

Η γειτνίαση με τη θάλασσα, η σύσταση του εδάφους και ο τρόπος καλλιέργειας ευνοούν την παραγωγή σταφυλιών εκλεκτής ποιότητας με ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων ποικιλιών.

Αμπελώνες

Η γειτνίαση με τη θάλασσα, η σύσταση του εδάφους και ο τρόπος καλλιέργειας ευνοούν την παραγωγή σταφυλιών εκλεκτής ποιότητας με ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων ποικιλιών.

Αμπελώνες

Η γειτνίαση με τη θάλασσα, η σύσταση του εδάφους και ο τρόπος καλλιέργειας ευνοούν την παραγωγή σταφυλιών εκλεκτής ποιότητας με ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων ποικιλιών.

Αμπελώνες

Η γειτνίαση με τη θάλασσα, η σύσταση του εδάφους και ο τρόπος καλλιέργειας ευνοούν την παραγωγή σταφυλιών εκλεκτής ποιότητας με ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων ποικιλιών.